ΜΛIƆO – The Afteryear

More amazing sounds from ΜΛIƆO!

From the album “R20-10” featured on RetroSynth Records:
https://retrosynthrecords.bandcamp.com/album/r-20-10

Art by Wojtek Kapusta:
https://kapucha76.cgsociety.org/experiments/2lo9/cyber

Support ΜΛIƆO:

Bandcamp: https://maico-11.bandcamp.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/maico-11
Spotify: https://open.spotify.com/artist/4dPxtRt4PdfkVLQRaqYhfY
Facebook: https://www.facebook.com/synth.box.3
Twitter: https://twitter.com/MaicoTCO
Instagram: https://www.instagram.com/c_maico/

Follow RetroSynth Records:

Bandcamp: https://retrosynthrecords.bandcamp.com/
Soundcloud: https://soundcloud.com/retrosynthmusic
YoutTube: https://www.youtube.com/c/RetroSynthMusic
Facebook: https://www.facebook.com/RetroSynthMusic/
Twitter: https://twitter.com/RetroSynthMusic
Spotify: https://open.spotify.com/playlist/5aftMVZUrbfETfL0tpI72r

Video loop by BEEPLE
https://vimeo.com/channels/beeple

About The Author
-